This site uses cookies to help us provide quality services. Using our services, you consent to the use of cookies.

TECHNISCHE DIENST NR. 9

tech_msg_header

No. 16
Ridderkerk, Januari 1970

ONDERWERP: Controle vóór aflevering


Mijne heren,

Wij verzoeken U beleefd doch dringend te controleren of de bolle kant van de
stelmoeren van de achterrem voorzien zijn van twee platte kanten, welke het
loslopen tegen moeten gaan.

Dit geldt aileen voor de reeds door ons afgeleverde bromfietsen van het type
PC 50 en PS 50.

Tevens attenderen wij U nog op ons service-bericht No. 8, waarin wij vragen
de bevestigingsboutjes van de stroomspoelen in het vliegwiel op vastzitten te
controleren.

Beide controles. kunnen bij de volgende zendingen vervallen.

Indien U stelmoeren nodig heeft, zouden wij dat gaarne van U vernemen.

tech msg 09 img


HONDA MOTOR N. V.
Technische Dienst

tech_msg_footer

Please log in or register for free to comment!

Category: